Kino Janka Hraška

kliknutím na odkaz budeš presmerovaný na webstránku s filmom.
👉​Si une vidéo ne fonctionne pas sur le site, écrivez-moi un message. Je ne peux pas continuer à vérifier le serveur, je perdrais beaucoup de temps.
👉​Ak nejaké video na web stránke nejde napíš mi správu. Ja nemôžem stále kontrolovať server, stratil by som veľa času.