Taxi Bratislava

Taxíkom rýchlo a lacno na letisko Viedeň Schwechat

Objednajte si Taxi vopred

cena – 50€, (1 osoba 45€)

Bratislava – Letisko Viedeň-Schwechat. cena 50€

Letisko Viedeň-Schwechat – do Bratislavy 50€

maximálne je možné prepraviť 3 osoby. Obsadiť je možné len zadné sedadlá.

Platobnou kartou nie je možné platiť!

Diaľničné poplatky v SR, (CZ a AT pozastavené do konca roka 2022) sú na ťarchu taxislužby. Poplatky za parkovanie a iné poplatky sú na ťarchu zákazníka a nie sú zahrnuté v cene tu uvedenej. Svoje služby neposkytujeme do HU.

! Deti s telesnou výškou menšou ako 150cm sú z prepravy vylúčené.!

Povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom, počas celej prepravy.

Vo vozidle je možné obsadiť len zadné sedadlá. Maximálne je možné prepraviť 3 osoby.
Tu si môžete vytvoriť objednávku na prepravu z Bratislavy na letisko a späť vopred. Prečo je dobré zabezpečiť si prepravu vopred? Nemusíte zháňať taxík na poslednú chvíľu, vyhnete sa tak zbytočným stresovým situáciám a taktiež budete mať istotu, že svoj let nezmeškáte a na letisku budete včas. V prípade rezervácie vozidla vopred, ktoré si cestujúci objedná na určitý deň a určitú hodinu je povinný vykonať úhradu vopred v prospech poskytovateľa taxislužby (storno poplatok nájdete v Prepravnom poriadku). Prípadné poplatky za vjazd a výjazd do platených zón, parkovísk znáša cestujúci v plnom rozsahu. Vo vozidle nie je dovolené telefonovať, fajčiť a vykonávať také úkony pri ktorých by došlo čo len k čiastočnému odkrytiu rúška / respirátora tváre. Takéto konanie by bolo považované za porušenie zmluvných podmienok a preprava by sa ukončila na mieste, kde k takémuto konaniu došlo. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu, či vrátenie prepravného. Pred jazdou si prečítajte Prepravný poriadok, Cenník a Podmienky ochrany osobných údajov.

V pracovný deň 9:00-15:00