Cenník

Cenník prevádzkovateľa taxislužby Ján Rakús VTC

  • Cestovné je splatné pred jazdou
  • Za jeden kilometer jazdy je cena určená na 1€  pokiaľ nebolo dohodnuté inak
  • Čakanie cena za jednu minútu je 1€  pokiaľ nebolo dohodnuté inak
  • Minimálna cena za jednu jazdu je 9€
  • V cestovnom nie je zahrnutá cena za parkovanie, príjazd do spoplatnených zón, emisných zón a diaľnic. Ani prístup k príletovej a odletovej hale na letisku. To si platí zákazník.
  • Nočný príplatok za jazdu mimo Bratislavu 20€. Platí sa vždy ak sa jazda začína, končí, alebo presahuje časový údaj od 21:00 do 07:00 hod.
  • Nočný príplatok za jazdu v meste 30%. Platí sa vždy ak sa jazda začína, končí, alebo presahuje časový údaj od 21:00 do 07:00 hod.


Maximálny počet cestujúcich 3 osoby.
Vo vozidle je možné obsadiť len zadné sedačky. Na prednom sedadle je zakázané sedieť.
Batožinu a iné hláste vopred pri zadávaní objednávky.
Zviera možno prepravovať len v uzatvorenej prepravke s nepremokavým dnom.
Vo vozidle je zakázané fajčiť, konzumovať nápoje a jedlo.

Tento cenník nadobudol účinnosť dňa 01.01.2023